Z600 ПЛАТФОРМИ-СТЪЛБИ, МОБИЛНИ

  • Безопасно слизане и качване благодарение на стъпалата със ZARGES Safer Step Technology.
  • Лесно преместване чрез 2 фиксирани 125 mm колела.
  • Площадка с голяма площ 600 х 800 mm, с 3-странни парапети с височина 1.0 m с междинна секция.
  • Предпазен перваз по периферията на платформата.
  • Съответстват на новия Европейски стандард DIN EN 131-7.
  • Максимално натоварване 150 kg.
  • Опции: тава за инструменти, перила на стълбите (за 3-6 и 6-8 стъпала).
Височина на платформата (m) Брой стъпала, вкл. платформата Кат. N Едностранни Кат. N Двустранни
0.79 3 40063 40073
1.05 4 40064 40074
1.31 5 40056 40076
1.57 6 40066 40076
1.83 7 40067 40077
2.09 8 40068 40078

Етикети
стълби , мобилни платформи , работни платформи , Z600 , ZAP стълби и платформи , , Стълби-платформи , Стълби с платформи , Платформи с предпазни парапети , Регулируеми по височина платформи , Стълби с регулиране по височина , Фиксатори за регулиране по височина , Стълби с колела за лесно придвижване , Платформи с колела за придвижване , Телескопични ZAP платформи , Мобилни платформи , Голяма работна повърхност , Предпазни парапети , Защитни парапети , Безопасни и гъвкави работни платформи , Обезопасени стълби с платформи , Стълби за работа с две свободни ръце , Платформи за работа с две свободни ръце , Сгъваеми стълби с работни платформи , Сгъваеми парапети на стълби с платформи , Подвижни стълби с платформи , Подвижни работни платформи , Стълби с платформи и странични стабилизатори , Сгъваеми стабилизатори за стълби , Лесни за придвижване стълби , Лесни за придвижване платформи , Комфортни за работа платформи , Платформи със съпала от релефен алуминий , Стъпала с отворена стоманена решетка , Стъпала с отворена алуминиева решетка , Платформи с едностранен достъп , Платформи с двустранен достъп , Складови стълби , Стълби за складове , Стълби-платформи с хоризонтална стабилизираща греда , Стабилизираща греда с колела за лесно придвижване

НОВИНИ