MPO ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ

В болниците съществуват много разнообразни изисквания към сестринските колички и количките за обслужване. Специалното оборудване, базирано на индивидуални заявки на отделни болници, е задължително. Модулните комплекти от стандартни компоненти позволяват създаване на различни конфигурации съобразно индивидуалните изисквания на потребителите

КОЛИЧКИ ЗА СЕСТРИ:КОЛИЧКИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ:


КОЛИЧКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ:КОЛИЧКИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ:

 


НОВИНИ