РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Списък части  Z300/Z200 мобилни скелета:
  Z300   Z200
  A B C D E A B C D
Списък части Кат. № 44500 44501 44502 44503 44504 Кат. № 48400 48401 48402 48403
Базова рамка 1.75m 44400 2 - - - - 44400 2 - - -
Сгъваема рамка  44404 - - - - - 44468 - - - -
Вертикална рамка 1.0m 44407 - 2 - - - 44407 - 2 - -
Вертикална рамка 2.0m 44405 - 1 2 2 3 44405 - 1 2 2
Ограждаща рамка 44413 - 2 2 - 2 - (при Z200 с 2 хориз. греди)
Платформа с люк 44436 1 - 1 - 1 44435 1 - 1 -
Краен борд на платформата 44445 - 2 - - - 44445 - 2 - -
Страничен борд  44441 - 2 - - - 44440 - 2 - -
Диагонална стойка 44411 1 2 3 2 2 44420 1 2 3 2
Хоризонтална стойка 44421 1 1 - - - 44410 1 5 4 -
Греда 1.65 m/1.50m* 44451 - 2 - - - 44450 - 2 - -
Стабилизатори 44455 - - - 4 - 44455 - - - 4
Опорна стойка 44459 4 - - - - 44459 4 - - -

Етикети
аксесоари , Подвижно алуминиево скеле , Мобилно алуминиево скеле , Скеле - кула , Полупрофесионално скеле , Професионално скеле , Модулно скеле , Модулни скелета , Сглобяеми компоненти за скеле , Лесен монтаж на скеле , Лесен демонтаж на скеле , Безопасно за работа скеле , Сигурна експлоатация на скеле , Сертифицирани скелета , Стандартизирани скелета , Монтаж и демонтаж без инструменти , Платформа с люк , Работна платформа с капак , Платформа водоустойчив , Платформа за скеле противоплъзгаща , Подвижно скеле на греди-основа , Скеле с триъгълни стабилизатори , Сгъваеми триъгълни стабилизатори за мобилно скеле , Мобилно скеле на колела , Регулируеми колела за модулно скеле , Колела със спирачки за скеле , Скеле стандарт EN 1004 , Скеле категория 3 (200 кг/кв. м) , Платформа с размери 0,7х2,00 м , Работна платформа с размери 0,7х1,5 м , Скеле с работна височина до 8,85 м , Модулно скеле с работна височина до 11,85 м , Модулно мобилно скеле със скандинавска сглобка , Безопасен монтаж от долу нагоре , Работна платформа с широчина 0,6 м , Работна платформа с двойна широчина 1,20 м , Работна платформа с дължина 1,80 м , Работна платформа с дължина 2,50 м , Работна платформа с дължина 3,00 м , Мобилно скеле кула с работна височина до 13,65 м , Резервни части за скеле , Диагонали за скеле , Диагонална греда , Хоризонтали за скеле , Хоризонтална греда , Параоети за скеле , Предпазни парапети за скеле , Скеле с предпазни парапети , Обезопасено скеле , Скоби за скеле , Пружинни скоби за скеле , Компактно скеле , Сгъваемо скеле , Скеле със сгъваема основа , Мобилно скеле лесно з транспорт , Подвижно скеле-кула лесно за съхранение , Практично мобилно скеле , Скеле за работа в ограничени пространства , Мобилно скеле с вътрешни стълби , Скеле-кула с вътрешна стълба , Строително скеле , Скеле за монтаж на инсталации , Скеле за работа на закрито , Скеле за работа на открито , Нестандартни скелета , Скелета с нестандартна форма и размери , Скеле по поръчка на клиента

НОВИНИ