ЕДНОСТРАНЕН ДОСТЪП

Едностранен достъп:
  • 1 стабилизираща греда.
  • 2 колела за транспортиране.
  • 4 броя токопроводни накрайници.
Височина на платформата, m 0,78 1,06 1,32 1,58
Брой стъпала, включително платформата 3 4 5 6
Маса, kg 9,5 11,0 12,5 14,0
Кат. N 3-550-103 3-550-104 3-550-105 3-550-106

Самолети:
Работна височина (m) Модели самолети
2,70 B707
2,50 Ил-86, Ил-62, VC10
2,40 B737/100-500, DO 228
2,20 MD80, DC9
2,10 Gulstrem, B727, Ту-134, MD90
2,00 Saab340, Fairchild, Ту-154


НОВИНИ