ДВУСТРАНЕН ДОСТЪП

Двустранен достъп:
  • 1 стабилизираща греда.
  • 4 броя токопроводни накрайници.
Височина на платформата (m) 0,50 0,74 0,98 1,22
Брой стъпала, включително платформата 2 х 2 2 х 3 2 х 4 2 х 5
Маса (kg) 4,0 5,5 7,0 8,05
Кат. N 3-550-202 3-550-203 3-550-204 3-550-205

Самолети:
Работна височина (m) Модели самолети
2,70 B707
2,50 Ил-86, Ил-62, VC10
2,40 B737/100-500, DO 228
2,20 MD80, DC9
2,10 Gulstrem, B727, Ту-134, MD90
2,00 Saab340, Fairchild, Ту-154
1,80 F28, Beech1900
1,60 F100, EMB120, ATP


НОВИНИ