ZARGES и Бундесвера (германската армия) със съвместна разработка на специални контейнери

13 май 2020 г.

Индивидуално логистично решение за оръжейни техници и инспектори
Новите кутии ZARGES заместват предишните дървени и пластмасови модели

В края на 2019 г. имаше около 3 200 военнослужещи от Бундесвера (германските федерални въоръжени сили), разположени на три континента. Логистичното обслужване и транспортиране на оборудването за толкова много хора трябва да бъде съобразено с конкретната цел и условияta за всеки обект. Транспортните кутии за леко стрелково оръжие и друга техника, които не отговарят на стандартни размери трябва да бъдат съобразени по форма и размери освен с превозваните изделия и с товарнитаe пространства на транспортните средства, за да бъде транспортът максимално ефективен. Не трябва да се пропускат и сложните и разнообразни метеорологични условия, в които се изпълняват транспортните операции. И накрая, но не на последно място всички транспортни „опаковки“ трябва да бъдат адаптирани към действащите законови изисквания, особено по отношение на безопасността на труда, ергономията и опазването на околната среда.

За да посрещнат специфичните нужди на оръжейните техници в областта, специалистите по опаковане и транспорт на ZARGES се обединиха с Бундесвера, за да разработят персонализирана кутия за транспорт и съхранение.

Съвместната дейност започва през март 2018 г. под формата на два подпроекта, базирани на публичен търг. Предизвикателството във фазата на планиране беше да се сортират специалните инструменти според оръжейните групи и да бъдат опаковани по ясен и спестяващ място начин. В допълнение към настоящите стандарти за качество се изискваше устойчиво на корозия, леко и модулно-разширяващо се решение. Това би трябвало при нужда да позволи рентабилно разширяване на модулния принцип по време на производствения процес и в малки и тестови серии. В основата на правилното решение са добре познатите, но модифицираните мобилни кутии ZARGES от серия K 424. Към тях се разработват предно отделение и две чекмеджета, за да се осигури лесен и бърз достъп до инструментите.

„Специфичната за потребителя транспортна кутия ZARGES замества предишните модели, които се състоят предимно от дърво и пластмаса и са оборудвани с допълнителни материали като пяна. Алуминиевата конструкция на новия транспортен контейнер позволява по-голямо допълнително натоварване и разделяне според групите на приложение, размери и изисквания. Това прави работата по-ефективна и благодарение на подходящото разделение на специалните инструменти по-ергономична. Освен това модулната конфигурация на измервателното и изпитвателното оборудване позволява една и съща основна конфигурация на транспортната кутия да се използва за няколко приложения, което води до намаляване и рационализиране на разнообразието от продукти и логистични усилия. Важни фактори при разработването са и надеждната защита срещу външни влияния според клас на защита IP 65, IP 67 и IP 54, както и спестяващата място форма, която позволява лесно товарене дори при въздушен транспорт.

След задълбочено планиране и серия от тестове, персонализираната транспортна кутия беше успешно внедрена и тествана на място. Екипът на ZARGES разбира уникалните характеристики и предизвикателства, пред които е изправен Бундесверът. Целево ориентираната екипна работа води до забележителен. В допълнение, Бундесвера планира да работи съвместно със ZARGES за по-нататъшни проекти и да конфигурира индивидуално персонализирани кутии за транспорт и съхранение за различни приложения, като например за носене на комплекти инструменти или пакети за резервни части.

От януари 2020 г. ZARGES разполага със собствено съоръжение за производство на вложки от пяна във Вайлхайм в съседство с мястото на изпитаните транспортни кутии. Това води до допълнителни предимства като по-кратко време за доставка, производствено ноу-хау, както и всички подходящи работни стъпки, като по този начин се предлага цялостно решение от един производител.Архив новини
НОВИНИ