НОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ И СТЪЛБИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КАМИОНИ И АВТОБУСИ

15 януари 2020 г.

Работата с автобуси, камиони и други търговски превозни средства често се извършва при условия, които изискват специални предпазни мерки за безопасност. За да сведе до минимум риска от злополука с технически лица и механици по поддръжката, ZARGES въведе в своето портфолио от работни платформи серия продукти с регулиране на височината. Тези работни платформи и оборудване за достъп могат да
бъдат проектирани и изработени според специфичните изисквания на клиента.
Благодарение на дългогодишния опит на ZARGES като специалист в решенията за достъп, опаковане, транспорт и съхранение, потребителите могат да се възползват от подобрена безопасност и кратки срокове за доставка.

След навлизането си в секторите на въздушния и железопътния транспорт, ZARGES се разширява в сегмента на пътните превозни средства - един от най-важните видове транспорт. Новите предложения са работни платформи и решения за достъп до автобуси и камиони. В скоро време ще има и брошура на български език,
публикувана от производителя, която предоставя преглед на предлаганите изделия
за този сектор.
Основна иновация: сега компанията предлага и оборудване, което улеснява достъпа до товарното пространство на камиона в отговор на нарастващата необходимост от повишаване безопасността на водачите на камиони. Освен това, благодарение на комбинацията от леката
алуминиева конструкция и собствената разработка за регулиране на височината,
много от тези мобилни платформи за поддръжка могат да бъдат преместени и
експлоатирани лесно само от един човек.

Персонализирани решения с кратки срокове за доставка
Потребителите имат възможност да комбинират правилното решение за своите нужди от широк спектър от стълби за достъп с платформа, предни платформи за достъп и платформи за достъп до  покрива. За целта те могат да използва надеждния онлайн конфигуратор или да се свържат с местния офис за продажби на ZARGES за консултация на място. По принцип всички продукти могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на размерите на превозното средство, което трябва да се поддържа, без това да доведе до дълги срокове за доставка. ZARGES гарантира също, че тези продукти отговарят на стандартите EN 14122, EN 131-7 и EN 1090.
Наличието на гъвкав и безопасен достъп до всяка зона на превозното средство е предпоставка за гараншии, че поддръжката или рутинната работа могат да се извършват безпроблемно и да бъдат предотвратени злополуките на работното място.Архив новини
НОВИНИ