РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ И МОСТОВЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Стационарни и мобилни платформи и мостови конструкции за оптимално и безопасно обслужване на машини, съоръжения, транспортни средства:
  • Адаптиране на конструкцията съобразно конкретните изисквания на клиентите.
  • Допълнителен достъп до платформите чрез стъпала, стълби или фиксирани стълби.
  • Конструкции с или без диагонали за осигуряване на максимално свободно пространство под платформата.
  • Модели стъпала: алуминиеви с грапава работна повърхност (R10), стоманена решетка (R12) или перфорирана стомана (R13), горещо поцинковани.
  • Стационарни или на мобилно шаси.
  • Опции: ръкохватки за бърз монтаж и демонтаж, ударозащитни предпазители за парапетите, тави за инструменти, чанти заинструменти, въртяща се вратичка.
Описание Стационарни, без диагонали Мобилни, без диагонали Стационарни или мобилни, с диагонали
Вертикална височина, mm 3500 3500 3500
Дължина на платформата, m До 4000 До 3000 До 5000
Широчина на платформата, m 600, 800, 1000 600, 800, 1000 600, 800, 1000
Максимално разрешено натоварване на платформата, kg 300 300 300
Максимално разрешено натоварване на стъпало, kg 150 150 150
Наклон на стъпалата, deg 45 или 60 45 или 60 45 или 60
Наклон на фиксирана стълба, deg 90 90 90
Наклон на стълба, deg 70 70 70

НОВИНИ